Regulament “Tablou gratuit cu poza ta la o comanda de minim 5 mp tapet printabil”

Regulament oficial

Campanie “Tablou gratuit cu poza ta la o comandă de minim 5mp tapet printabil”

Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”).

Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Campanie.

I. Organizator

Organizatorul campaniei este SC Verla SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Traian nr. 86-88, Cluj-Napoca, cod unic de înregistrare RO 5612469, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J12/1182/1994, cod IBAN RO48 RNCB 0106 0022 2592 0001 deschis la BCR, sucursala Cluj-Napoca, reprezentat prin dl. Viorel Verzea in calitate de Director General – denumita in continuare ”Organizator”, prin punctul de lucru situat in Cluj-Napoca, pe Str. Horea nr. 8.

II. Locul şi durata desfăşurării campaniei

Campania se va desfasura in perioada 20 august – 31 octombrie 2012.

Organizatorul isi rezerva dreptul unei eventuale prelungiri a perioadei de desfasurare a campaniei promotionale, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

III. Premiile

Premiile acordate sunt:

1 tablou printat pe canvas cu dimensiunea de 50×35 cm oferit cadou, la o comanda de minim 5 mp tapet printabil realizat la Verla Printshop, din Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 8, in perioada 20 august – 31 octombrie 2012.

Beneficiarii campaniei nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului acordat.

IV. Condiţii de participare

La campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta în România, indiferent de nationalitate, conditiile participarii sunt urmatoarele: completarea campurilor din talonul oferit gratuit direct prin campanii de sampling sau prin e-mail in urma unei solicitari trimise pe adresa tehnic@verla.ro.

La acesta Campanie nu pot participa angajatii SC Verla SRL precum si rudele de gradul I ale acestora, sotii si sotiile lor.

V. Modul de desfăşurare a campaniei

In perioada 20 august – 31 octombrie 2012 toti cei ce poseda voucherul pot beneficia de realizarea gratuita a unui tablou printat cu dimensiunile 50×35 cm, daca achizitioneaza minim 5 mp tapet printabil, in magazinul Verla Printshop (Cluj-Napoca, Horea nr. 8).

VI. Responsabilitate

Organizatorul concursului nu va avea nici o raspundere derivand din informatiile completate si nu va putea fi implicat în litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra datelor inregistrate. De asemenea, organizatorii nu pot fi implicati in astfel de litigii si nu isi asuma nici un fel de obligatie de a purta corespondenta de orice fel cu participantii.

Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la campanie trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la acest eveniment se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament.

VII. Protectia datelor personale

In conformitate cu prevederile legii privind protectia datelor personale, informatiile personale de identificare ale participantilor vor fi colectate si prelucrate de SC Verla SRL in conditiile legii 677/2001.

Informatiile vor fi utilizate de SC Verla SRL numai in scopul comercializarii propriilor produse si servicii cat si in scopuri de marketing, planificare, dezvoltare de produse si cercetari de piata. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre SC Verla SRL – in modul expus in paragraful anterior.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel:

• dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

• dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

• dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Participantul isi poate retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale in scopurile prezentate sau pentru primirea oricaror informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa comunicata la adresa str. Traian nr. 86-88, Cluj-Napoca.

Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului.

VIII. Dispoziţii finale

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de inregistrarea si dreptul de proprietate asupra datelor inregistrate in sistemul informatic.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, după caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul SC Verla SRL, precum si in format pdf (aici) pe site-ul www.verla.ro, www.verla-printshop.ro

Organizator,

SC VERLA SRL

No Comments Yet.

Leave a Comment